Študijska edukacija iz Transakcijske analize v svetu, Evropi in Sloveniji

Edukacijski standardi v transakcijski analizi

Študijska edukacija iz Transakcijske analize v svetu, Evropi in Sloveniji

 

Del naloge k relevantnem  in kompetentnemu informiranju študenta   imamo  tudi TA učitelji in učitelji mentorji in sicer v tem, da podamo korektne  in točne in aktualne  informacije svojim študentom, glavna odgovornost pa je oziroma ostaja na študentu TA v formalnem profesionalnem treningu, da upošteva razpoložljive mu tovrstne vire informacij. V zadnjih letih mu/ji jih je s pritiskom na nekaj tipk dostopnih  obilica in v footnotah pod tekstom  za najpomembnejše med njimi lahko najdete navedene e-povezave.  Prav tako imajo danes  v Sloveniji študentje na voljo svoje TA učitelje in supervizorje , da lahko izvejo kar še ne vedo in razčistijo in preverijo pri tem kakšno svojo dilemo na temo.  Po prebranju ste tako vabljeni, da v kolikor to ocenite kot potrebno  mi naslovite kakšno z predstavljenimi vsebinami vprašanj. Če česa ne bi ali bom vedel odgovoriti, vam bom pomagal do tistega, ki to lahko. Spodaj podana e- povezava za javnost odprto in redno  publikacijo »Training and examination handbook« pa vam je na voljo, da spremljate tudi morebitne občasne spremembe  glede izobraževalno izpitnih kriterijev in postopkov edukacijskega in izpitnega procesa v prihodnje.

 

S tem v zvezi sta bili v kratki ad hoc diskusiji na zadnjem TA treningu omenjene (le) dve organizacij- Evropska organizacija za transakcijsko analizo EATA ter naša nacionalna TA organizacija SLOVENTA. Ker je včasih težko najti pravo drevo, če ne veš kje je gozd, je zainteresiranemu študentu namenjen spodnji pregled strokovne organiziranosti transakcijsko analitične stroke (tudi v Sloveniji) s poudarkom na temi  vpisa oziroma izpitov in nekaterimi ključnimi predpisanimi procedurami  in standardi edukacijskega procesa.

 

Kje se lahko diplomira kot Transakcijski analitik Psihoterapevt – CTA-P Certified Transactional analyst-Psychotherapy

 

V svetovnem merilu so za opravljanje edukacije oziroma študija  za  diplomsko CTA raven  usposabljanja   in  drugih izpitnih, neglede na katerem kontinentu se nahaja, enakovredne in primarne 3 neprofitne strokovne organizacije: V okviru katere le-teh se posameznik odloči študirati, opravljati svojo edukativno prakso in pristopiti k diplomi, pa običajno odločajo praktični razlogi posameznikov in njihovih učiteljev-Mentorjev. Izpitna procedura študenta namreč zahteva od kandidata tudi formalno   urejeno mentorstvo, oziroma ustrezno Mentorsko superviziranje njegovega/ njenega napredovanja skozi izpitni proces v izbrani pristojni mednarodni TA organizaciji in področju TA-specialnosti:

 

V okviru vseh treh organizacij potekajo oziroma so omogočeni isti študijski kriteriji za 4 področja specializacije TA-                                 Psihoterapevtska   CTA-P

                                                 Organizacijska        CTA-O

                                                 Svetovalna              CTA-C

                                                 Pedagoška               CTA-E

 

 

 Pri tem lahko izbira med spodaj navedenimi organizacijami:

 

 

 

 

 

 

Legenda

 *  Povezava z link in drugimi footnotami pod tekstom.

 

ITAA - Svetovna*

EATA- Evropska** in

FTAA - Avstralija in Nova Zelandija***  

 

Grafika 1

 

  1. ITAA Svetovna TA organizacija je bila ustanovljena kot prva od treh že za časa ustvarjanja avtorja transakcijske analize Dr. Erica Berna v sedemdeseterih letih prejšnjega stoletja. Študentje v Sloveniji moje generacije smo bili  lahko člani (le) te organizacije in ne EATA.  Razlogov zato je bilo nekaj:

 

Prvi je tičal v tem,  da v tistem času  EATA še ni obstajala kot povsem samostojna     

 organizacije  do ITAA. (Sem bil pa v začetku 90 ih let kot študent na ITAA-EATA kongresu  v Maastrichtu, ko je

 bila na   redni mednarodni skupščini  potrjena organizacijska samostojnost EATA s praktično  100% soglasjem

 glasujočih. Slednja so bila pred tem  

 dosežena v večletnem sodelovalnem in pogajalskem procesu  med predstavniki obeh organizacijskih celot  

 Usklajeni so bili pri tem vsi edukativno izpitni standardi vključno z etičnimi na vseh strokovnih ravneh, vključno z

nazivi-od CTA do TSTA edukacijskih ravni. (Fn 4)

 

Drugi v tem da Slovenci, tudi po organizacijski osamosvojitvi EATA še nismo imeli svoje evropski pridružene nacionalne TA  organizacije,  oziroma ne do leta 1995, ko je bila  SLOVENTA **** ustanovljena kot Društvo –po Zakonu o Društvih in l.1996 (Glej  priponka 1 in fn 2 ) postala polnopravna EATA članica  po enoletnem formalnem opazovalnem obdobju s strani njenega prvega predsednika – v tem primeru pisca teh vrstic. ( Naš nacionalni organizaciji sem predsedoval kot ustanovitveni predsednik  z dvakratno ponovno izvolitvijo do l. 2008)

Tretji pa v tem, da nam je ITAA kvalitetno študijsko služila s svojimi strokovnimi centralnimi študijskimi publikacijami TAJ (Transactional analysis Jurnal) in The Skript ter svojimi informacijami glede priložnosti za Kongresne prijave in prijave na termine za  opravljanje CTA-P izpitov. Enako svojemu po vseh kontinentih prisotnemu strokovnemu in študentskemu članstvu zagotavlja tudi danes.

 

V kateri od teh mednarodnih TA organizacij, ki imajo kot omenjeno poenotene etične procedurne in izpitne standarde  oziroma procedure in strokovne nazive bo študent opravil svoj izpit,  oziroma diplomiral, je odvisno predvsem od študentove in Mentorjeve  ocene  praktičnosti, vključno z njeno stroškovno dimenzijo.  

 Danes, ko je postala mednarodna komunikacija praktično brezplačna,(potovanja in namestitve ne..), so nekatere TA organizacije (EATA) prešle na digitalno izpitno proceduro in glede na razvoj svetovne korona situacije utegne tovrstna izvedba ustnega dela  izpita ostati kot opcija izpitnim  kandidatom, njihovim Mentorjem ter izpitnim komisijam in še nekaj časa. Digitalni izpiti se izvajajo tudi na PTSTA in kolikor mi je znano tudi TSTA stopnji. To vse zrelativizira dosedanji pomen razdalje med študentom in  krajem opravljanja izpita.  

 Medtem ko EATA- s sedežem v San Francisco  in FTAA delujejo prvenstveno  na omejenem geografskem kontinentalnem principu, si  ITAA teh omejitev ne postavlja, oziroma jih ne postavlja svojemu (individualnemu) članstvu. Prav tako je načelno študentom, učiteljem in supervizorjem dovoljeno in vzpodbujano članstvo v dveh organizacijah od katerih je ena ITAA. Čeprav se lahko bralcu

Čeprav se utegne zdeti FTAA- federacija Avstralske in Novozelandske TA asociacije zelo daleč, za Slovenskega študenta  kar tudi je, naj na tem mestu omenim, da sodelovanje poteka.

Učiteljski član TSTA-P in trenutni predsednik  TA federacije FTAA Tony White TSTA-P že vrsto let spletno poučuje dopolnilni TA tudi nekatere slovenske TA specializante (tudi nekatere moje) že lepo vrsto let. Sodelovanje med mednarodnimi TA  organizacijami kar lepo teče.

 

 

 

Članstvo v strokovno in izpitno pristojnih  TA  organizacijah.

 

               Med ITAA ter FTAA    na eni in EATA na drugi strani      obstaja   pomembna razlika glede članstva njenih pripadnikov in pripadnic.  ITAA je nastala, ostala in ostaja organizacija posameznika in temelji na individualnem. članstvo,, medtem ko je EATA zveza oziroma asociacija TA organizacij na posameznih državnih ravneh Evrope vključno z Rusijo(. Mimogrede EATA je kot organizacija registrirana v Švici)

Večje evropske države imajo pogosto po več TA organizacij, ki imajo skupnega delegata v svetu  EATA.

Verjetno veste, da so praviloma, niso pa vse nacionalne TA organizacije v Evropi tudi pridružene kot članice v EATA ( denimo nekatere organizacije v Španiji, kar velja daleč prej za izjemo, kot za pravilo) .

Posamezni učni centri  v posameznih Evropskih državah (Inštituti, društva, d.o.o ji s.p. D.n.o. ipd.)  in druge državno lokalne oblike organiziranosti izvajanja profesionalnega usposabljanja in psihoterapevtskega dela transakcijskih analitikov niso in ne morejo biti ali postati člani nacionalno pooblaščenih nacionalnih organizacij. Nacionalne organizacije namreč temeljijo izključno na individualnih članih, le ti pa so lahko člani EATA izključno preko svojega članstva v nacionalnih TA organizacijah.

 

Grafika 2

 

Poleg nad grafom omenjenih je za  študijski in certificiran  slovenski psihoterapevtski prostor relevantna tudi  EAP- European association for psychotherapy**** katere članica je tudi EATA in večina nacionalnih TA asociacij v Evropi. tudi  Sloventa***** preko SKZP******, kot temeljne nacionalno države enote EAP. V obeh primerih (EATA-EAP) plačujejo članarino nacionalne organizacije članice, fizični član pa plačuje lahko svojo članarino le svojim domačim organizacijam, ki ga člansko zastopajo, s tem, da EAP v posameznih primerih dopušča odstopanje od tega pravila in vključuje razlikovanje  med navadnim in diplomskim članstvom. Morda bi o fleksibilizaciji tega pravila lahko priporočilno razpravljal v prihodnje kdaj tudi PTSC EATA in njena skupščina, ki ima pri tovrstnih spremembah glavno besedo. Dotlej pa to pravilo v organizacijskem smislu velja univarzalistično in v vseh državah članicah.

Članstvo v pristojni TA organizaciji-v Sloveniji Sloventi in posledično EATA ,   organizacij je za študenta prostoizborno v trenutku od vpisa v študijski proces, postane pa nujno ob podpisu TATC (Transactional analysis training contract) z Mentorjem in EATA ali na primer ITAA.

S 6 letno TATC pogodbo se študent zaveže, da bo v tem obdobju pristopil k CTA izpitu, mentor pa mu/ji temu ponudi  svojo zavezano asistenco za enako obdobje. TATC se podpisuje v pozni specializantski fazi usposabljanja, ko mentor in študent ocenita, da je pristop realen v nekaj  naslednjih letih. EATA namreč podpisuje TATC le študentom članom nacionalnih organizacij EATA. Podpis EATA na pogodbi zavezuje organizacijo, da bo v naslednjih 6 ih letih skrbela za organizacijo ustreznih izpitnih situacij in njih procedur kot svojo obvezo do kandidata in Mentorja v tem tristranskem dogovoru.

V kolikor študent in mentor ne izpolnita svojih ciljev  z TATC pogodbo  ciljev je možno najmanj avtomatično enkratno podaljšanje le te, v kolikor se dotični dosedanji Mentor s tem strinja, sicer si kandidat lahko brez vsakršnih posledic na svoj  status izbere drugega mentorja, ki novo TATC sprejme.za nadaljnjih 6 let .    Po vedenju pisca teh vrstic se drugo podaljševanje te pogodbe obravnava po postopku za izjeme na EATA/PTSC in v drugem podaljšanju ni predvidena oziroma zagotovljena avtomatična odobritev nove 6 letne periode  izpitnih priprav za kandidata. Podpis TATC pogodb evidentirata/registrira tudi  pristojna nacionalna organizacija.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Študij TA v Sloveniji

 

Grafika 3

 

Kot omenjeno imamo v Sloveniji od leta 1996 eno organizacijo-članico EATA organizirano kot Društvo te vrste, v večjih evropskih državah praviloma po več. (Italijani so jih  na primer že pred več kot desetletjem imeli najmanj 3.

 Za vse nacionalne organizacije TA članice EATE veljajo glede edukativnih in izpitnih standardov merila EATA   in jih povzema zbir informacij v Training and examination handbook, ki je javno dostopen vsem  študentskemu, diplomiranemu učiteljskemu in supervizorskemu članstvu)  in ki ga je dolžan v delu ki se nanj nanaša poznati vsak študent in študent-izpitni kandidat   v delu, ki zadeva njegov/njen edukativni položaj)  Pravila TEH pa oblikuje njen strokovni organ PTSC (Professional Training and Standards commeetee). To je pomembno določilo za tiste članice EATA, ki imajo večje število prebivalstva kot Slovenija in lahko izpiti sistem v soizvedbi z predstavniki EATA  izvajajo znotraj svoje asociacije. Tudi v teh primerih so v izpitnih procesih prisotni predstavniki EATA kot moderatorji in supervizorji njihovega poteka v skladu s standardi in veljavno etiko profesionalnega kodexa EATA.

 

(V grafu je navedena tudi ZPS-Zveza psihoterapevtov Slovenije v kateri prevladujejo člani iz Slovenskih zdravstvenih organizacijah in razen občasnih sodelovanj na področju urejanja zakonodaje psihoterapevtskega poklica med njimi ni organizacijske povezave).

.

Tako lahko povzamemo in evidentiramo naslednje možnosti Slovenskega izpitnega kandidata/kandidatke opravljanja CTA izpita glede na praktičnost.

 

  1. Ob mednarodnih kongresih EATA in MITAC
  2. Ob izpitih organiziranih z EATA in posamezno Evropsko nacionalno organizacijo
  3. Ob izpitnih priložnostih, ki jih omogočajo občasno nacionalne organizacije Balkana v sodelovanju z EATA.

 

(Glej- aktualni razpisani roki:   https://eatanews.org/exams/ .. )

 

  Sloventa je v času svojega obstoja ( takrat še mojega predsedovanja tej organizacij) skupaj z EATA  prvič organizirala tudi izpitni dogodek kjer so prevladovali člani izpitnih komisij iz različnih evropskih držav-V Sloveniji- Hotel Union pred več kot desetletjem. Za majhno članico je bil to  menim velik dogodek  te vrste pri nas. V zadnjem času občasno  pa občasno tudi Sloventa v sodelovanju z EAP organizira izpite, kot je razvidno   podane povezave  na aktualno razpisane izpitne možnosti pripravljenih izpitnih kandidatov:

 

 

 

Kdo lahko obiskuje TA profesionalno edukacijo za TA psihoterapevta  v Sloveniji?

 

  1. Iz etičnih in demokratičnih načel možnosti dostopanja do TA znanj, ki jih  zastopajo vse tri

Mednarodne TA organizacije  in interesov stroke po širjenju transakcijske analize, njene etike teorije in idej, lahko  obiskuje   vsaka zainteresirana polnoletna oseba, ki se tako dogovori z pooblaščenim TA   in pristane na ponujene ji/mu organizacijske pogoje. Tako je po standardih EATA/ITAA posameznikom fakultativno mogoče obiskovati profesionalno reven treninga z omejitvijo do dela s pacienti .     Za fakultativne študente velja tudi  omejitev,   da tokom treninga ne gredo skozi izpitno učno in proceduralno  pripravo temveč svoje znanje uporabijo izključno za osebnostno rast ali pri svojem osnovnem delu, ter  brez pooblastil, da se javno statusno predstavljajo kot Študentje v TA treningu določene specialnosti. Ta naziv in pravico javne uporabe pridobijo ob vpisu v edukacijo le študenti profesionalne stopnje TA, ki so ustrezno motivirani in izpolnjujejo druge kriterije za pristop k CTA izpitu.

 

V okviru vseh treh organizacij potekajo oziroma so omogočeni isti študijski kriteriji za 4 področja specializacije TA- Psihoterapevtska   CTA-P

                                                 Organizacijska        CTA-O

                                                 Svetovalna              CTA-C

                                                 Pedagoška               CTA-E

 

 

 

Glede kriterijev vpisa z namenom profesionalne formacije študenta-(diplomiranja na CTA-P ravni so na ravni vseh  mednarodnih strokovnih organizacij zahtevani naslednji osnovni vpisni pogoji oziroma kompetence študenta:

 

  1. Polnoletnost (polna socialno opravilna sposobnost)
  2. Obiskan uvodni-predstavitveni seminar TA101, ali opravljen pisni izpit TA101 ali lahko oboje.
  3. Vrsta predizobrazbe
  4. Zadostna finančna avtonomija študenta do stroškov usposabljanja Na celem planetu je namreč ta študij za študenta TA tudi samo-plačljiv.

 

AD1 . Različne države in kulture imajo lahko polnoletnost glede na kronološko opredelitev socialne polnoletnosti opredeljeno različno in se v svetovnem merilu giblje nekje od 15 do 21. , kot vemo pa je v Sloveniji le-ta postavljena v 18. leto s. ( Edina piscu poznana edukacija  pri usposabljanju za psihoterapevta v Sloveniji, ki uporablja ta starostni kriterij vpisa kot zadosten, je po vedenju pisca USF (Fakulteta Sigmunda Freuda), kjer za vpis zadostuje predhodno dokončana srednješolska izobrazba.)

Vse ostale psihoterapevtske šole pa pred starostnemu dajejo prednost pred izobrazbenemu kriteriju, ki praviloma nanese 5 dodatnih let, torej tja v minimalno 23-25 to leto starosti študenta.

 

AD2. Uvodne seminarje TA izvajajo (TA101) lahko izvajajo učiteljske ravni TA stroke (101 Inštruktorji ,PTSTA, TSTA. Diplomanti na CTA stopnji te kompetence ne dobijo  ob prejetju naziva. Njihovo predpisno trajanje je med najmanj 12 in največ 24 ur, končno število pa je odvisno od presoje  TA 101 učitelja. Pri tem je zaželeno, da kandidat za vstop v profesionalni trening napiše tudi svojo TA 101 nalogo. TA 10 certifikat je mogoče pridobiti z udeležbo na ustreznem seminarju ali pisno z odgovori na standardizirana vprašanja.

 

AD.3. Pomembno vlogo pri določanju pred izobrazbenih kriterijev študentov imajo nacionalne TA asociacije. Po različnih državah članicah EATA namreč najdemo tudi zelo različne akademsko in neakademsko pridobljene izobrazbe, ki jih običajno najbolje poznajo lokalne TA organizacije. Praviloma imajo kandidati izkazano vsaj 4 letno post-srednješolsko edukativno kariero oziroma strokovni Background.

 

SLOVENTA**** je kot članica SKZP od l. 2007 ali 2008 sopodpisnica vstopnih kriterijev za študij psihoterapije v Sloveniji, ki veljajo za psihoterapevtske pristope združene v tej organizaciji, praviloma in dosledno pa jih upošteva tudi ZPS- Zveza psihoterapevtov Slovenije ***** ki smo jih opredelili z visokošolsko vstopno izobrazbeno črto. ( To je bil tedaj ob izglasovanju   tudi moj predlog in stališče kot tedanji pri odločitvi sodelujoči predstavnik TA  v  tej multi-pristopni  organizaciji naše stroke na domačih tleh.

Odtlej, kakšnih 12-13 let v nazaj je to tudi stališče Slovente.

. Ne konkluzivno pa smo predstavniki različnih strokovnih modalitet opredelili študijske profile, saj zastarela delitev na humanistične in ne humanistične izobrazbe in fakultete ne ustreza  več tekoči prezentni akademski realnosti, ki izkazuje veliko pestrost tako v Sloveniji kot v mednarodnem izobraževalnem okolju. Prediktorna vrednost predizobrazb študentov kandidatov za edukacijo v psihoterapiji   korelira s končno uspešnostjo zaključka študija  oziroma diplomiranja vendar  ni njen glavni in edini  prediktor. Dolžina predhodnega izobraževanja pa je izkaz študentove  sposobnosti , da zmore dolgoročno napredovati do svojih  zastavljenih učno edukativnih ciljev (Diplome).

               EATA  kot sopodpisnica Strasbourške deklaracije o psihoterapiji**** v EAP      zastopajo stališče, da je psihoterapevtski poklic samostojen in neodvisen  do drugih poklicev, tako humanistični, kot ne humanističnih in tistih nekje vmes.  Njen edukacijski sistem pa drugačen od klasično akademskega  in njegovih didaktičnih metod. Glavno načelo delovanja in odločanja ITAA/EATA/ je namreč   profesionalna kompetentnost  

 Uradno stališče EATA je, da naj se kandidat  in Učitelj v primeru nejasnosti pri tem posvetujeta  s svojo   nacionalno TA asociacijo*******.

 

 

Na tem mestu velja omeniti, da je na EATA, oziroma PTSC mogoče nasloviti tudi vsa argumentirana priporočila za izjeme pri posameznem kandidatu, ki jih lahko podata   TA Mentor izpitnega kandidata in kandidat. V teh primerih ima PTSC oziroma EATA zadnjo določilno pristojnost nad mnenji drugih organizacij.

 

 

 AD 4. Finančni aspekti študija na letni ravni se delijo na predvidljive (Na primer trening v edukativni skupini), kar lahko preveri vsak kandidat pred vpisom v posamezen učni center) in delno predvidljive (Višine kotizacij Kongresov, osebna didaktična psihoterapija, seminarjev, ki niso organizirani v posameznih učnih centrov t.i zunanji seminarji,  literature in članarine, stroški pristopa k izpitu  .. . Praviloma  tako stroški izven profesionalne edukacijske skupine znašajo med četrtino in tretjino letne vpisnine.

 

Kdo se lahko TA-profesionalno educira v SLO.

 

Kot že omenjeno smo l. 2006 ali 2007 v SKZP sprejeli stališče, da e v Slovenske psihoterapevtske smeri  lahko vpisujejo s ciljem profesionalne formacije le diplomanti z dokončano visokošolsko izobrazbo.   Ta ustreza dokončani VII. Stopnji akademskega študija na pred bolonjskih programih oziroma stopnji magisterija na bolonjskih. Odtlej je to tudi uradno stališče Slovente kot članice SKZP in EATA obenem. V istem paragrafu smo kot strokovna skupina, ki je pripravila predlog za strokovni svet sprejeli tudi normativ, da se v edukativne programe lahko vpisujejo le diplomanti humanističnih smeri, vendar nismo določili kateri so specifični študijski  ali fakultete, ki veljajo ali ne veljajo za humanistične. O tem ni bilo doseženo soglasje. Kljub temu, da   je ostala splošna formulacija prednosti humanistike je pred poklicna izobrazba obiskujočih profesionalne edukativne programe psihoterapevtskih pristopov združenih v SKZP vse bolj široka in to v obstoječi praksi ne predstavlja več izklučujoči vpisni pogoj.

 

EATA pri navodilih tovrstnega vpisnega pogoja nima definitornega stališča, saj se po različnih državah članicah  (Skoraj vse evropske države ne le EU in Rusija) te situacije tudi precej razlikujejo glede svojih Akademskih in Fakultetnih programov. (Enako težavo imajo tudi druge stroke na primer pri nostrifikacijah diplom in specializacij).

 

 

Še nekaj o izpitnem CTA procesu

 

 

Izpitne evalvacije se odvijajo v dveh  temeljnih fazah. Prva je pisna,  in poteče kot študija delovnega primer- Case Study. Pregled naloge poteče na relacijsko anonimen način tako, da

nikoli ne izvemo, kdo je naše naloge pregledal, nalogo pa pregledata in ocenita najmanj dva temu kvalificirana transakcijska analitika. Predane so s strani mentorja s strani EATA določenemu Izpitnemu koordinatorju, ki edini pozna tako identiteto dotičnega študenta, kot za to kvalificirane  evalvatorje . Uspešno ocenjena pisna naloga  je pogoj  za pristop k ustnemu in zaključnemu delu CTA izpita.

  Ustni izpit t.i. Oral lahko poteka z ali brez prevajalca  (O tem se odloči izpitni kandidat s svojim mentorjem) v pogojih 4 ih članov izpitne komisije in observerja izpitnega procesa. Na njem kandidat/ka predstavi 3 svoje delovne primere na osnovi zvočnih ali avdiovizualnih posnetkov in transkripta izmenjanih transakcij s pacientom-pacienti: Transkript mora biti preveden v jezik izpitne komisije in ta je praviloma angleščina. Predstavljeni primeri morajo

Vsebovati prikaz dela s posameznikom in skupino ali parom pacientov/klientov.

 

Za pristop k pisnemu izpitu mora imeti kandidat  podpisan tristranski dogovor TATC - TA  training contract s svojim Učiteljem Mentorjem in EATA. Le-ta se praviloma  podpiše  pred pristopu v izpitno proceduro in najkasneje v trenutku podpisa mora biti študent član ene od krovnih TA  strokovnih organizacij - za Slovenskega študenta je to praviloma EATA.

 

Izpitna procedura stane kandidata nekaj (le) nekaj 100 eurov s katerim delno financira svoj  izpit v neprofitni organizaciji- klikni https://eatanews.org/about-eata/#fees

 

Slovenska področna zakonodaja 

 

Slovenija spada med večino Evropskih držav, ki (še) nimajo urejen psihoterapevtsko-poklicne zakonodaje. Prizadevanja v tej smeri trajajo nekje od leta 2006-7, vendar so bila doslej neuspešna tako zaradi ne enotnosti stroke kot zaradi neustreznega interesa pristojnega ministrstva za zdravje pri  katerem   smo se v SKZP odločili urediti svoje delovno področje, čeprav so načeloma lahko za to   pristojni drugi državni  resorji  ali specifične rešitve, ki jih je na primer uspešno zakonsko implementirala sosednja Avstrija.

 

Tako časovna, kot dokončna vsebinska dimenzija sprejetja  slovenskega Zakona o psihoterapevtski dejavnosti tako ostaja povsem odprta.

   Stroka v teh pogojih (lahko) koristi le splošno zakonodajo, ki ureja legalnost posameznih profesionalnih delovnih aktivnosti prebivalstva. Velika večina psihoterapevtske operativne stroke je tako tako ostaja  v področju zasebnega sektorja oziroma za klienta/pacienta plačljivih storitev kar reducira tako njeno dostopnost uporabnikom, kot tudi odpira relevantna etična vprašanja pri tem.

 

 

 

 

Oseba nota:

*  Sam sem bil tokom študija  1988-2003 ves čas član ITAA in ostajam še danes in v prihodnje, od leta 1995 po ustanovitvi Slovente pa sem se včlanil tudi v EATA, kjer sem kot ustanovni predsednik SLOVENTE v svetu  EATA pomagal številnim evropskim kolegom in kolegicam, izvedeti, da nisem iz Slovaške) opravljal predstavniške dolžnosti za Slovenijo, obenem pa vodil EATA odbor za Vzhodno evropo, kasneje preimenovan v European connection, katerega naloge so v ustvarjanju organizacijskih povezav in  do financiranja prihajanja predavateljev v finančno šibkejše dežele in države vzhodno in južno od nas. Svoje delo in članstvo v EATI sem vedno doživljal z velikim ponosom in hvaležnostjo organizaciji sami in njenemu vseevropskemu članstvu sodelavce. Šlo je za čas povezovanj  in prvih medsebojnih spoznavanj z ljudmi iz zahodne in bivše vzhodne Evrope, ki so se otresli svoje družbene hiper kontrole in so sedaj smeli potovati, prav tako pa mi k njim ter se bogatiti s svojimi razlikami v  narodni in osebni kulturi , jeziku, in navadami. Transakcijska analiza nas je družila v spoznavanju, da smo si vsi lahko v nečem bistvenem  enaki in enakovredni in seveda željo, da postanemo kar se da dobri psihoterapevti oziroma a psihoterapevtke. Kot pripadnik generacije, ki

Je bila pred izzivom ustanavljanja in ne le včlanjevanja ključnih psihoterapevtskih organizacij, sem kot njen predstavnik za Slovensko TA sodeloval in soustvarjal tudi nastanek in registracijo SKZP (Združenje večine psihoterapevtskih pristopov)

V času svojega predsedovanja Sloventi  od njene ustanovitve (1996) in do pred šestimi leti, ko sem se odločil zapustiti članstvo v Sloventi in EATA in ostajam kot Učitelj in Supervizor Teaching Member le član ITAA. Številni  a najbrž ne večina kolegov in kolegic v Evropi so člani obeh organizacij.

  Danes je delo obeh strokovnih organizacij visoko  digitalizirano in dosegljivo vsakemu uporabniku računalnika ali pametnega telefona iz domačega kavča, kar gotovoda Transakcijsko analitično stroko dela bolj dostopno in v kateri vsak posameznik  in ne le  družbene  organizacije nekaj štejejo.

 Med strokovnimi združenji v katerih sem v članstvu danes bi omenil še EAP- evropsko asociacijo za psihoterapij, katere diplomant sem od l. 2011, od istega ali sledečega leta pa sem tudi prejemnik  Slovenske diplome za psihoterapijo s strani SKZP katerega član sem od l 2000. Leta 2000 sem se s svojimi  takratnimi študenti udeležil EATA kongresa v Parizu , kjer sem na svoj način učiteljsko zaokrožil pretekli milenij. Ostale moje dosedanje  prispevke organizirani stroki lahko najdete  na ali v mojem Curriculum Vitae na že omenjeni spletni strani  http://www.ipta.si/o-nas/martin-bertok-tsta.html .

 

 

 

 

 

Footnote

 

*                  About the ITAA | International Transactional Analysis Association (itaaworld.org)

 

**                Home - EATA (eatanews.org) 

 

***              FTAA | Federation of Transactional Analysis Associations (wordpress.com)

 

****             https://www.europsyche.org/ 

 

*****         http://www.sloventa.si/  

 

******        https://www.skzp.si/

 

*******    https://www.europsyche.org/about-eap/documents-activities/strasbourg-declaration-on-psychotherapy/

 

********  http://www.zpsi.si/   

 

Fn (1)         Pred kratkim me je predstavnica SLOVENTA (Slovenska organizacija za transakcijsko analizo)zaprosila, če jim povem, kdaj je bila le-ta ustanovljena, pa sem ji poslal zgornjo priponko   za v njihov arhiv* gl. Priponka 1 –  Podpisana pristopna izjava SLOVENTA z  EATA in morda vam bo zanimiv tudi nekoga lastnoročni podpis na njej.

 

Fn (2)            . Za suport vodenje in organizacijo pri včlanitvi Slovente v EATO gre moja trajna in posebna hvaležnost slovenskih TA ljudi moji tedanji mentorici in predsednici EATA- Mary Cox TSTA.

 

Fn   (3)          V času mojega študija na učiteljski ravni in predsedovanja SLOVENTA  in kasneje so nas obiskali trije             predsedniki: z  EATA ( Mary Cox TSTA-P,  na pristopni pogodbi slovenske TA organizacije v EATA Podpisani John Parr PTSTA-P Sedaj že ex predsednik ITAA John Heath TSTA P. Vsi so bili ob obiskih v SLO tudi poučevalno in supervizijsko aktivni  s  slovenskimi  predvsem mojimi tedanjimi študenti.

 

        

  Martin Bertok

Učitelj in supervizor transakcijske Analize –psihoterapevtskih aplikacij

TSTA-P– Teacher and Supervisor of Transactional Analysis – Pshychotherapy applications

 

 Univ. dipl. soc.

Dipl. psihoterapevt CTA-Psychotherapy

Prejemnik Evropske EAP in Slovenske  SKZP diploma za psihoterapijo

Član: ITAA International transactional analysis association

Evropske organizacije ze psihoterapijo EAP

Društva za logoterapijo Slovenije

Član društva Odstiranja

 

 

Ob Ljubljanici 26a

1000 Ljubljana www.ipta.si

tel: +386 41 789 118

email:  info@ipta.si

skype: martin.bertok1

 

Nazaj

Ta spletna stran uporablja piškotke Beri naprej ...