Diplomirani transakcijski analitik - psihoterapevt

Vpis v profesionalno TA edukacijo

za diplomiranega psihoterapevta transakcijske analize 2021

 

Značaj diplome iz Transakcijsko analitične psihoterapije (CTA-P)- merila EATA/ITAA/EAP akreditacije:

Na Inštitutu IPTA, pridobljena edukacija za pristop k izpitu za Diplomiranega transakcijskega analitika-psihoterapevta CTA - P ( Certified transactional analyst-psychotherapy ) omogoča verifikacijo s strani EAP ( Evropske Asociacije za psihoterapijo ), SKZP za Slovensko diplomo iz psihoterapije SDP. S tem zadostuje kriterijem predlaganih v osnutku predloga ZPD - Zakona o psihoterapevtski dejavnosti v obstoječi fazi.

CTA izpit je reguliran z edukacijskimi in profesionalnimi okviri Evropske – EATA in svetovne – ITAA organizacije za Transakcijsko analizo in priznan od več kot 60 organizacijah za transakcijsko analizo širom Evrope in sveta. Pridobitev CTA diplome priznava tudi UKCP ( United Kingdom Council for Psychotherapy ) in omogoča Evropski Certifikat iz psihoterpapije pri Evropski zvezi za psihoterapjo ( EAP - European Association for Psychotherapy ).

 

Za pridobitev naziva Diplomirani transakcijski analitik - psihoterapevtske specialnosti ( Certified transactional analyst - psychotherapy ) in izborno, kasneje tudi ostale karierne nazive supervizorja in učitelja TA, je potrebno zadostiti kriterijem, ki jih predpisujejo ustrezni strokovni organi Evropske organizacije za transakcijsko analizo EATA. Podroben opis edukativnih standardov edukacije vsebuje tudi Training and Examination Handbook EATA

 • Zadostni minimumu ur treninga, supervizij, osebne psihoterapije  in prakse v spodaj navedenem obsegu.
 • Uspešno opravi pisni izpit, ki vključuje poklicni samo portret, poročilo o učnih izkušnjah med usposabljanjem, podrobno študijo primera in esej iz TA teorije.
 • Uspešno opravi ustni izpit pred izpitom z izpitno komisijo , ki jo pooblašča EATA.

 

Najmanj 2000 ur profesionalne priprave za CTA izpit, ki vključujejo trening, supervizijo, praktično uporabo in osebni razvoj.

 • Od teh ur je potreben minimum v obsegu:
  • 750 praktične izkušnje aplikacije ( od katerih mora biti 500 ur dela s primarno odgovornostjo do klientov/pacientov z uporabo TA, ter najmanj 150 ur dela s skupino parom ali družino.
  • 150 ur supervizije ( od tega najmanj 75 iz TA od PTSTA ali TSTA ).
  • 600 ur treninga in osebnega razvoja ( od katerih najmanj 300 TA , ki je zagotovljen v temeljnem letnem programu-TA treningu v obsegu 84 ur letno).
  • 100 ur osebne didaktične psihoterapije
 • Dodatne ure do obsega 2000 ur ( npr. nacionalnega kriterija so lahko pridobljena skladno z nacionalnimi vodili in imajo lahko značaj nacionalnih kriterijev - npr. delo v psihiatričnih ustanovah, supervizija, osebna psihoterapija, prezentacija seminarjev, vrstniške skupine.

 

Od študenta psihoterapije se pričakuje tudi pridobivanje znanj izven inštituta IPTA, oziroma osnovnih učnih centrov na dogodkih, ki jih usklajate s svojim mentorjem, in pridobljena predznanja(seminarji razlinih psihoterapevtskih pristovpov in kongresi.

Sistem usposabljanja je v svojih minimalnih kriterijih predviden za tiste študente, ki imajo že pred vstopom v študij določen obseg znanj in veščin. Ob vstopu se vam priznajo vse ure učenja, če ste le te pridobili v kateri od oblik psihoterapevtskega izobraževanja, ki ustreza standardom EATA in SKZP.

 

Vstopni kriteriji v študij - Temeljni program in profesionalni TA trening

 1.  Za vpis v prva dva letnika študija se pričakuje dokončana VI. stopnja (fakultativni študij), za pristop delovno aplikativni praksi v tretjem letu študija pa najmanj dokončana Visokošolska izobrazba VII. stopnje, oziroma magistrska stopnja študija humanistične usmeritve - absolventska oziroma dokončana II. stopnja Bolonjskega študija.
 2. Srednješolska raven poznavanja angleškega jezika ( ad1 ).
 3. Obiskan uvodni  seminar iz transakcijske analize,  in pridobljen certifikat TA 101. ( glej rubriko »TA 101« na www.ipta.si ). 

 

 

II. stopnja profesionalnega TA treninga

Profesionalna skupina v kateri študirate je sestavljena iz rednih študentov in specializantov, ki aplicirajo TA v psihoterapevtske namene. Poteka enkrat mesečno preko viknda,.

 

Klikni za vpogled v urnik edukantov!

 

Pred vstopom skupaj z mentorjem pripravimo individualen letni edukacijski program. Po dveh letih študija  praviloma študent lahko prične s specializantom v neposrenem delu s strankami/pacienti in supervizijami, ter tako teorijo in vaje integrira z učenjem na skupini. Program obiska na  štiriletni profesionalni stopnji TA treninga, zagotavlja doseg minimalnega števila ur teorije za pristop k pisnemu izpitu. Specializant pa ga obiskuje do diplomiranja

 

Poleg obiska predavanj vaš študij na pred specializantski stopnji predvideva:

 • Študij literature.
 • Pridobivanje dela splošnih znanj s področja drugih psihoterapevtskih pristopov.
 • Udeležbo na najmanj enem kongresu na nacionalnem nivoju.
 • Osebno psihoterapijo pri psihoterapevtu v soglasju z mentorjem.
 • Fakultativno obiskovanje vrstniške delovne TA skupine.
 • Izdelavo enega Eseja ali raziskovalne naloge letno.

 

III. Stopnja profesionalnega TA treninga - Specializantstvo

Praviloma konec III. in IV. leto študija, po opravljeni supervizirani psihoterapiji s prvim klientom /pacientom in predloženi študiji primera.

Poleg obsega učnih aktivnosti iz I. in II leta študija še naloge in pristojnosti TA specializantstva:

 • Prakticiranje TA psihoterapije v individualni obliki.
 • Prakticiranje psihoterapije v obliki dela s parom ali skupino.
 • Najmanj 24 supervizijskih ur letno ( Individualnih, supervizij transkiripta, skype in skupinskih ).
 • Udeležba na najmanj enem mednarodnem TA kongresu ( EATA/ ITAA ).
 • Sodelovanje pri 1 raziskav

 

V. in VI. leto študija

Poleg elementov programa iz višjih letnikov zajema še pripravo na pisni in ustni izpit za diplomiranega Transakcijskega analitika - psihoterapevta CTA.

 

 

 

Za dodatna vprašanja glede programa in šolnine, lahko pišete na info@ipta.si.

 

Lepo vas pozdravljam

 

Direktor IPTA

Univ, dipl soc. TSTA-P Martin Bertok

Nazaj

Ta spletna stran uporablja piškotke Beri naprej ...