Specializanti psihoterapije IPTA

Didaktični postopek za pridobitev statusa TA – kliničnega specializanta

 

 1.  Praviloma lahko kandidat za TA specializanta pristopi uspešnemu

         prakticiranju in opravljanju študijske prakse pod supervizijo

         v tretjem letu študija, v kolikor se je dotlej:

 1. udeležil/a najmanj 90% treninga (več kot 200 ur)
 2. V okviru študija bil aktivno prisoten tudi na petih ključnih trening temah:
 3. Varnostni dogovori
 4. TA etični kodex in profesionalna vodila v praksi
 5. Proces tretmana
 6. Psihoterapevtske intervencije
 7. Najmanj na treh predavanjih o temah,  na katerih so mu bile predstavljene

TA klinične ideje in koncepti, ki omogočajo TA diagnozo in  planiranje  tretmana in spremljanje tretmanskih faz ( npr., strukturalna psihopatologija, funkcionalna psihopatologija, Reket sistem, Drajverji in zgodnje odločitve, Skriptno-matrična diagnostika, Miniskript ipd. Specializant/ ka mora pri diagnostiki izkazati

sposobnost diagnosticiranja z najmanj dvema TA temeljnima konceptoma (Na primer : Strukturalna in funkcionalna psihopatologija, Strukturalna in Drajveji, Funkcionalna in Reket sistem ipd.) Obe izbrani diagnostiki mora

kandidat za specializanta voditi tudi v zapisih anamnestičnega lista.

Osnove iz klasične DSM ali ICD  diagnostike mora kandidat izkazati najmanj po enem letu od nastopa prakticiranja.

 

 1. Uspešno vzpostavil legalni način delovne situacije s pacientom

za najmanj 10 urni - enourni seansi proces psihoterapiji.

V kolikor njegov(njen  supervizor in kandidat tokom uvajalnega procesa presodita, da terapija poteka na ali nad ravnijo osnovne etičnosti in izkaza minimalne strokovne kompetentnosti kandidata se   ne prekinja , oziroma se na evalvacijski supervizii lahko podaljša.

V kolikor supervizor presodi, da  proces v celoti ni zadovoljil kriterija ravni, se le ta  strokovno-etično in procesno varno za stranko, praktikanta in supervizorja zapre s prizadevanji supervizorja in supervizanta.

 

 1. Potek vstopnega prakticiranja
 2. a) kandidat sprejema primarno odgovornost do svojega klienta v času prakticiranja, zato pacient/klientka ne sme biti istočasno v drugem psihoterapevtskem procesu oziroma ustanovi. Kontakt in pridobitev prvega pacienta je obveznost kandidata za specializanta klinične TA in mora pri tem izkazati poznavanje osnov etičnega TA kodeksa.
 3. b) Kandidatu mora biti zagotovljena, oziroma ima pravico imeti najmanj 4 supervizijske ure svojega dela s prvim pacientom/klientom: 1. Pripravljalno, dve delovni in evalvacijsko supervizijo ob 9 tem srečanju ter najmanj eno supervizijo anamnestičnega lista pacienta/klienta.
 4. c) Kandidat je dolžan sprotno in vestno voditi zapise v tretmansko anamnestičnem listu, ki je obvezni  del posamezne supervizije razen pripravljalne.

 

Sprotno evalvacijo poteka psihoterapij opravljata Kandidat in  Supervizor mentor sprotno in  po nadaljnjem  poteku če je bila 10 urna psihoterapija dovolj uspešna.

 

V tem primeru dobi kandidat dovoljenje za nadaljevanje tretmanike  z izbranim pacientom in pristopi drugemu delu evalvativnih postopkov opravljene praktične izkušnje tako, da pripravi največ 10 urni pisni referat,  katerega obvezni del je anamnestični list s priponkami, ki skupaj  štejejo kot eno A4 stran.

 

Referat je v pisni obliki dolžan posredovati supervizorju in svojim sošolcem vsaj en teden pred evalvacijsko obravnavo na rednem TA treningu, kjer kandidat pripravi 45 minutno prestavitev svojega dela in primera, ter prejme povratno informacijo -feedbek sošolcev specializanov in drugih TA študentov.

 

Po opravljenih obveznostih  lahko supervizor dokončno presodi in sprejme tri vrste didaktičnih ukrepov:

 

 1. Kandidatu je dodeljen status specializanta klinične transakcijske analize na IPTA, ki velja eno leto od izdaje in se obnavlja skladno z znanimi standardi in obojestransko opravljenimi obveznostmi. Kandidatu se dodeli pravica, da prevzema primarno psihoterapevtsko odgovornost za do- individualne stranke 3 stranke
 2. Kandidatu se enoletni status dodeli, vendar se mu določi rok in omogoči način v katerem  mora dopolniti svoje manj močne profesionalne strani
 3. Kandidatu se status ne dodeli, vendar se mu določi datum in omogoči način v katerem mora dopolniti svoje manj močne profesionalne strani in nato ponovno omogočiti vstopni proces z izbranim pacientom/klientom.

Kandidati , ki so bili evalvirani skladno z prvo in drugo oceno prejmejo INDEX IPTA v katerem vodijo nadalje evidenco svojega studijskega procesa po vidikih, ki jih določata evropska in svetovna organizacija za transakcijsko analizo. Prav tako prejmejo Secializantsko potrdilo, ki so ga v delovnem prostoru dožni imeti na vpogled pacientu stranki in/ali delovni inšpekciji RS.

Specializantovo ime se vpiše v ustrezno stran IPTA spletne strani vključno z e naslovom specializanta.

V nadaljnjem poteku celovite edukacije in prakticiranju lahko psihoterapevt po presoji supervizorja vzpostavi poleg treh individualnih tretmanov tudi skupinski tretman z najmanj tremi pacienti, ali vzpostavi delovni dogovor z enim parom.

TA Specializant je v primeru svojega namena vzpostavitve svoje spletne strani dolžan pripraviti kratek Esej s katerim ponazori etičnost in strokovnost svoje ga koncepta svoje spletne predstavitve na študijski TA skupini.

Pravico, da  spletno stran v kateri se predstavlja slovenski in svetovni javnosti kot TA praktikant s primarno psihoterapevtsko odgovornostjo lahko študent TA vzpostavi po najmanj 6 mesečnem uspešnem prakticiranju z najmanj enim pacientom/klientom.

Iskalce psihoterapevtskih storitev strokovnjakov našega inštituta obveščamo, da smo jim na voljo naslednji izvajalci psihoterapevtskih storitev s potrjenim strokovnim statusom za leto 2016

Uvrščenost specializanta na seznamu pomeni, da uspešno in etično opravlja svoje edukativne obveznosti v procesu študija transakcijske analize na našem inštitutu in ustrezno skrbi za svoj profesionalni razvoj, skladno s strokovnimi vodili Slovenske, Evropske in svetovne asociacije za transakcijsko analizo (ITAA,EATA,SLOVENTA). Pri svojem delu se odgovorno supervizijsko posvetuje s svojimi verificiranimi TSTA-p in PTSTA-p učitelji in mentorji in skrbi za svoje poglabljanje strokovne etike in psihoterapevtskih kompetenc.

Martin Bertok

Mentor TSTA-P

 

Irena Fras

Specializantka - TA training contract EATA

   

Nives Košir

Specializantka

   

Nadica Skeparoska

Specializantka

 

Ta spletna stran uporablja piškotke Beri naprej ...